Årsrapport 2019 – Rennesøy kommune

Årsrapport 2019 Rennesøy kommune

6.3.4 Langemann

Bofellesskapet Langemann ble i løpet av året raskt integrert i ny organisasjonsmodell i Nye Stavanger. Leder og personell har deltatt på møter og samlinger vedrørende drift og internundervisning sammen med ansatte fra lignende bofellesskap i Stavanger. Det har ikke vært tilflytting av nye beboere i boligen, og ved utgangen av året var til sammen 4 av enhetene i boligene ledige.