Årsrapport 2019 – Rennesøy kommune

Årsrapport 2019 Rennesøy kommune

6.3.1 Felles for tjenesteområdet

Året 2019 var på alle områder preget av kommunesammenslåing. De ulike enheter var involvert ved ledere, tillitsvalgte og verneombud i arbeidsgrupper for sine områder. Prosessen var omfattende og ressurskrevende. Dette var nødvendig for å få til gode overganger for tjenestetilbudet, brukere og ansatte. På tross av dette har det vært stabil og god drift ved alle enheter i helse og velferd. Tjenesteområdet har ikke opplevd rekrutteringsutfordringer og det er kommet gode tilbakemeldinger på tjenestetilbud fra brukere og pårørende.