Årsrapport 2019 – Rennesøy kommune

Årsrapport 2019 Rennesøy kommune

5.5 Kulturskolen

Bemanning og plasser:

Kulturskolen15/16 16/17 17/18 18/19 19/20
Elevplasser 165 170 166 146 152
Personale i hele stillinger 4,16 4,04 4,51 3,97 3,96
Tabell 5.8 Elevplasser og bemanning, Kulturskolen
Last ned tabelldata (Excel)

Kulturskolen har 3,96 årsverk med tilsammen 12 ansatte i deltidsstillinger. Kulturskolen har 152 elevplasser og 7 elever på venteliste. Skolen har oppdatert elevlister ved hjelp av administrasjonsverktøyet SpeedAdmin. Kulturskolen har også en egen hjemmeside med oppdatert informasjon om aktivitetstilbudet.

Kulturskolen i Rennesøy gir et godt og variert kulturtilbud til barn og unge. Elevene er fordelt på tilbud om gitar, messing, sang, barnekor, piano, keyboard, slagverk og visuell kunst.
Kommunen har som hovedregel at en elev bare kan benytte seg av to tilbud slik at det kan gis et undervisningstilbud til flest mulig. Avvik fra regelen kan forekomme om det er ledige plasser på aktivitetstilbudene når alle søkende har blitt tildelt plass.

Kulturskolen har i 2019 jobbet målrettet med å markedsføre sine tilbud gjennom konserter på skolene og barnehage, 2 danseforestillinger, førjulskonsert, nyttårskonsert, sommerkonsert i Utstein Kloster, venneuke, workshop på Rennesøydagen, samarbeid med skolekorps og Mastrakoret, og oppdrag i forbindelse med ordførerens nyttårsmottakelse.