Årsrapport 2019 – Rennesøy kommune

Årsrapport 2019 Rennesøy kommune

5.4 Skolefritidsordning-SFO

Barnetall

SFO15/1616/1717/1818/1919/20
Mosterøy9085736766
Vikevåg117127127126122
SUM207212200193182
Tabell 5.7 Antall barn i SFO, Kilde: GSI
Last ned tabelldata (Excel)

Alle som søker får plass i SFO. I tillegg får flerkulturelle barn tilbud om 3 måneders gratis SFO ved ankomst til kommunen. Trivselsundersøkelser viser at barna trives på SFO og at foreldregruppen er fornøyd med tilbudet.

Det er utfordrende å skaffe nok personale, bl.a. som følge av ugunstig arbeidstid og små stillinger. Dette arbeides med å se på kombinasjoner av stillinger i skole, barnehage og/eller kulturskole.