Årsrapport 2019 – Rennesøy kommune

Årsrapport 2019 Rennesøy kommune

4.5 Felles administrative kostnader

Under dette ansvarsområdet ligger ulike felles administrative kostnader som gjelder hele organisasjonen. Eksempler på dette er telefonutgifter, bedriftshelsetjenesten og stillingsannonsering. I tillegg er midler til seniortiltak og lærlingordningen budsjettert her samt overføringer til kirken.