Årsrapport 2019 – Rennesøy kommune

Årsrapport 2019 Rennesøy kommune

3.6.2 Soliditet

Begrepet soliditet kan forklare kommunens evne til å tåle framtidige underskudd eller tap. Egenkapitalprosenten gir en indikasjon på soliditeten, gjennom å vise hvor stor andel av kommunens samlede eiendeler som er finansiert med egenkapital.

 20152016201720182019
Egenkapitalprosent19,6 %20,1 %18,6 %20,1%25,0 %
Tabell 3.23 Egenkapitalprosenten
Last ned tabelldata (Excel)

Egenkapitalprosenten var per 31. desember 2019 på 25 %, og er styrket fra 2018. I de kommunale regnskapsforskriftene er det ikke fastsatt krav med hensyn til hvor stor egenkapitalprosenten, likviditetsgraden og gjeldsgraden bør være. Man bør imidlertid være oppmerksom på utviklingen i disse indikatorene.