Årsrapport 2019 – Rennesøy kommune

Årsrapport 2019 Rennesøy kommune

3.4.4 Eksterne finanstransaksjoner

Tabell 3.8 gir en oversikt over kommunens finansinntekter og -utgifter, som består av rente- og avdragsutgifter, renteinntekter, utbytte og avkastning. Summen av eksterne finanstransaksjoner utgjør en mindreutgift på kr 2,9 mill. mot justert budsjett 2019.

LinjeEksterne finanstransaksjoner. Alle tall i 1000 kr. Regnskap 2019Justert budsjett 2019AvvikRegnskap i % av budsjettRegnskap 2018
1Renteinntekter, utbytte og mottatte avdrag-11 115-10 518-597105,7 %-9 523
2Rente- og avdragsutgifter og andre finansutgifter31 35233 630-2 27893,2 %30 697
3Sum eksterne finanstransaksjoner20 23723 112-2 875 21 174
Tabell 3.8 Eksterne finanstransaksjoner. Alle tall i 1000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Rente- og avdragsutgifter og andre finansutgifter ble samlet kr 2,3 mill. lavere enn budsjett, mens renteinntekter, utbytte og avdrag ble kr 0,6 mill. høyere enn budsjett. Utbytte fra Lyse AS utgjorde kr 6,325 mill. (eierandel på 1,15 %).