Årsrapport 2019 – Rennesøy kommune

Årsrapport 2019 Rennesøy kommune

2 Politisk styring

2.1 Innledning

Den politiske styringsstrukturen i kommunen er den tradisjonelle hovedutvalgsmodellen med kommunestyre, formannskap og hovedutvalg. Kommunestyret er det øverste kommunale organ og har ansvaret for kommunens samlede virksomhet slik det fremgår av kommuneloven. Rennesøy kommunes ordfører er Dagny Sunnanå Hausken fra Senterpartiet.

Kommunestyret er etter valget høsten 2015 politisk sammensatt slik:

PartiAntall representanter
Senterpartiet5
Krf3
AP3*
Høyre 6
Frp 4
Totalt21
Tabell 2.1 Politisk sammensetning, *1 folkevalgt representant meldte seg uavhengig i 2019
Last ned tabelldata (Excel)

2.2 Politisk behandling 2019

Kommunestyret, formannskapet, utvalgene og rådene mv hadde følgende møtefrekvens og antall saker til behandling i 2019:

Styre, utvalgAntall saker 2017Antall orienteringssaker 2017Møte-frekvens 2018Antall saker 2018Antall orienteringssaker 2018Møte-frekvens 2019Antall saker 2019Antall orienteringssaker 2019
Kommunestyre74267421853513
Formannskapet43288472582416
Partssammensatt utvalg58427---
Hovedutvalg for plan, miljø og utvikling54327502384518
Arbeidsmiljøutvalget7765122-6
Fellesråd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse192961517378
Formannskapet som klientutvalg--11111-
Forhandlingsutvalget2-455343
Byggekomite-466-357-14
Tabell 2.2 Politisk behandling 2019
Last ned tabelldata (Excel)

Det ble produsert noe færre saker og orienteringssaker til formannskapet og kommunestyret i 2019 enn 2018. Årsaken til dette har vært kommunesammenslåingsprosessen med Stavanger og Finnøy kommuner og at saker med et perspektiv utover 2019 har vært behandlet i Fellesnemnda for Nye Stavanger.